Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2014

paradisse
4801 c6cc
How much I do miss 
Reposted fromlottee lottee viaohmygodthebritish ohmygodthebritish

June 25 2014

paradisse
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafakefriends fakefriends
8187 9cad 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafakefriends fakefriends
paradisse
2115 549b
Reposted fromjustMeee justMeee viafakefriends fakefriends
8073 9d38
Reposted fromget-fit get-fit viafakefriends fakefriends
9711 629a 500
Reposted fromamatore amatore viafakefriends fakefriends
paradisse
- Wiesz jak to jest być kochanym?  - Tak. - To zazdroszczę...
— ktoś mądry
Reposted fromswierrzy swierrzy viafakefriends fakefriends
paradisse
Chciałabym się zakochać. Tak z wzajemnością. Tak szczęśliwie. Tak na zawsze.
Reposted fromesperer esperer viafakefriends fakefriends
paradisse

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viafakefriends fakefriends
paradisse
http://31.media.tumblr.com/tumblr_lzykt8pAm01r1mz0eo1_500.jpg
http://37.media.tumblr.com/tumblr_lzykt8pAm01r1mz0eo2_500.jpg
paradisse
7570 3570
Reposted fromte-quiero te-quiero viafakefriends fakefriends
paradisse
9161 5171
Reposted fromfeliscatus feliscatus viafakefriends fakefriends
paradisse
9103 1ac2 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viafakefriends fakefriends
paradisse

Bardzo się zestarzałam w tym roku

Reposted fromosiaka osiaka viafakefriends fakefriends
2660 2b20 500
Reposted fromkattrina kattrina viamasakrycznie masakrycznie
paradisse

June 24 2014

paradisse
Wszyscy się parują, schodzą, rozchodzą, całują, kochają, przytulają, wyjeżdżają, zasypiają wtuleni, budzą się wtuleni, witają uśmiechem i kawą, chodzą na spacery, trzymają się za rękę, chodzą wspólnie do kina, słuchają razem muzyki, gadają o głupotach i o rzeczach ważnych, planują życie, żyją chwilą, cieszą się sobą. A ja tak bardzo od tego wszystkiego daleko jestem.
— KURWA MAĆ?
paradisse
3888 ed25 500
paradisse
9497 c719
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viaMrsDarkness MrsDarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl